Shortstay en expatvoorzieningen

Grenzen verdwijnen en werken en studeren wordt steeds internationaler. Deze klantgroep vraagt een efficiënte woonruimte direct bij aankomst te kunnen betrekken, zonder werkzaamheden. Service en voorzieningen zijn voor deze vaak alleenstaanden van veel belang. Ligging bij goede (hoog)stedelijke voorzieningen en openbaar vervoer wordt gewenst, waarbij men een hoger niveau van het geluid uit de omgeving als logisch gevolg accepteert.  Veel kantoren blijken voor deze functie, met veelal kleine maar hoogwaardige woningen met ontmoetingsruimten, goed transformeerbaar. Naast de huisvesting van tijdelijke buitenlandse personeelsleden, trainees en studenten blijkt deze huisvestingsvorm ook inzetbaar als “verwantenhuisvesting “ bij ziekenhuisopname gecombineerd met een Zorg–Hotel functie voor patiënten die wel ontslagen kunnen worden, maar nog wel onder controle van het ziekenhuis moeten blijven.

Op het gebied van het noodzakelijke programma en de organisatievorm van deze sterk groeiende huisvestingsvorm bestaat bij het TransformatieTeam veel expertise.