Huisvesting asiel- & arbeidsmigranten

Onze demografische samenstelling zal ons steeds meer verplichten de arbeid te importeren. Het gaat daarbij allang niet meer alleen om veeldrinkende Oost-Europeaanse mannen. Vaak blijkt bij deze arbeidsmigranten bijna de helft vrouw en steeds vaker komt na enige jaren ervaring het hele gezin over. De omvang van deze klantgroep is nog steeds groeiend en bedraagt momenteel meer dan 100.000.

Ze komen hier om geld te verdienen. Het geeft ook de plicht te zorgen voor goedkope, dus sobere maar wel veilige huisvesting.

Juist de kantoren op de kantorenparken wat verder van het centrum bieden hier kansen. Bij voldoende omvang ontstaat een eigen gemeenschap, waardoor de nadelen van de geïsoleerde locatie ruimschoots wegvallen tegen de goedkope huisvesting. De grotere parkeerdruk van auto’s en personeelsbusjes is hier ook geen bezwaar, daar deze weg zijn tijdens de kantoortijden.

Met uitzondering van de parkeervoorzieningen zijn deze transformaties ook inzetbaar voor de huisvesting van asielgerechtigden.

Het TransformatieTeam  heeft voor meerdere gebouwen een alternatieve plattegrondontwikkeling uitgewerkt, die door het optimale hergebruik van de voorzieningen van het gebouw leidt tot goedkope huisvesting in alle varianten voor deze klantgroepen.