Huisvesting senioren zorghuisvesting

Vaak bij het eerste initiatief niet verwacht, maar veel vaker mogelijk gebleken bij de plattegronduitwerking, is een zelfstandige woonvorm voor senioren met een vrijblijvend aanbod van zorg. Met name de kantoren uit de jaren ’80 en ‘90 van de vorige eeuw blijken hiervoor vaak zeer geschikt. Liften zijn al aanwezig,  vaak met representatieruimte, waar zonder veel kosten de voorzieningen een plek kunnen vinden. Vaak is het mogelijk op een efficiënte wijze twee- en driekamerwoningen te realiseren voldoend aan Woonkeur® in een prijsklasse voor lage en middeninkomens. Bij verhuur zelfs onder de liberalisatiegrens. Een goed aanbod ter bevordering van de doorstroming van de emtpty-nesters uit hun betaalbare eengezinshuizen.  Door de concentratie van veelal tussen de 30 en de 60 woningen in een complex, is een efficiënt aanbod van zorg ook haalbaar. Veelal is het ook nog mogelijk en aantrekkelijk op de begane grond kleinschalige werkruimten met voorzieningen aan te bieden voor bewoners die als ZZP-er nog actief zijn.

Deze kantoorgebouwen zijn ook vaak gelegen in de nabijheid van de stedelijke voorzieningen en openbaar vervoer. Naast de levendigheid en de beleving nog midden in de maatschappij te staan, sluit de aanwezigheid hiervan aan bij de wensen en de mogelijkheden van de klantgroep.

Kleinere gebouwen blijken nogal eens interessant te zijn voor ombouw tot gemeenschappen voor Jeugdzorg en  Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO)