Monumenten en andere waardevolle gebouwen

Monumenten zijn meer dan mooi; ze zijn het geheugen van stad of dorp. Daarom van veel belang om voor lang te handhaven. Die garantie en goed onderhoud kan alleen bereikt worden met een functie voor eigenaren en gebruikers die er de meerwaarde van inzien. Dat betekent ook bijna altijd een functieverandering naar wonen met kleinschalige werkruimten. Transformatie met een extra moeilijkheidsfactor: naast de bouwvergunning een monumentenvergunning en andere materialen met de bijbehorende extra kosten.

Toch is het Jean Baptiste Benraad vaak haalbaar gebleken via transformatie naar een nieuwe functie tot een bijzonder aanbod voor de liefhebbers te komen. Herkenbare iconen in de stad, met een meer dan gemiddelde waardeontwikkeling. Deze gewaardeerde nieuwe functie geeft ook de garantie van duurzaam behoud.
Monumentale, en ook bijzondere gebouwen, blijken met een uitgekiende aanpak vaak bijzonder aantrekkelijk voor seniorenhuisvesting in een gemeenschap met vrijblijvende zorg. Het aantal kerken en kloosters, hier vaak goed voor inzetbaar, groeit wekelijks.

Totale ervaring bijna 4000 wooneenheden waarvan 1200 en 35.000 m2 werkruimte in rijksmonumenten en ruim 1000 wooneenheden en 8.000 m2 werkruimte in gemeentelijke monumenten.