Werkplek / ontmoeting startende bedrijven

Transformatie betekent niet altijd ombouw naar woningen. Ook herverkaveling van grote verhuuroppervlakten tot aanbod voor kleinschalige werkruimten met collectieve voorzieningen kan een oplossing zijn. De kosten van aanpassing zijn laag, en het is mogelijk in een nog deels verhuurd gebouw. En met een speciale verhuur- en beheermethodiek, afgeleid van onze ervaringen bij het wonen, is het ook rendabel te maken. Door de combinatie met wonen in het gebouw of in de buurt, voor onder andere de gebruikers van de werkunits, ontstaat  een mixed -use gebied.  De ervaring met eerdere ontwikkelingen bij partners van het TransformatieTeam is dat dit de start van een natuurlijke gebiedsontwikkeling is, o.a. door de komst van nieuwe initiatieven en bijbehorende klantgroepen.