Het TransformatieTeam

Wat is en doet het TransformatieTeam?

Het TransformatieTeam is een samenwerking van zelfstandige specialisten met bewezen ervaring en ruime kennis op het gebied van (tijdelijke en permanente) transformatie van kantoor-en bedrijfsruimten naar woonfunctie, al dan niet gecombineerd met kleinschalige werkruimte/bedrijfsverzamelfunctie.
Deze ervaring is vanaf begin jaren ´90 al opgebouwd, en vindbaar in de publicatie ”Van werkplek naar woonstek” (sept.1994 Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) en “Transformatie van kantoorgebouwen” (2007 TU Delft, redactie Theo v/d Voordt, 010 uitgevers).

Vanuit vele honderdduizenden meters realisatie kennen wij de hele keten van initiatief tot oplevering en kunnen we door de inzet van de aanwezige specialismen op alle onderdelen de werkzaamheden aanbieden. Zowel de advisering en/of begeleiding van het gehele proces of de gewenste onderdelen als:

  • Advisering/ondersteuning bestuurlijke afweging, aanvraag;
  • Projectomschrijving en klantgroepanalyse;
  • Plattegrondontwikkeling en haalbaarheidsanalyse;
  • Vergunning- en RO-procedure en -indieningsstukken;
  • Bouwfysica, installatietechniek. duurzaam bouwen en brandveiligheid;
  • Bouwmanagement prijsvorming en uivoering;
  • Gebiedsontwikkeling vanuit gedeeltelijke inzet  (start) transformatie gebouwen;
  • Beheermodellen voor deze vaak grote complexen;
  • Procesbegeleiding overheden en eigenaren en/of opleiding

Door de gefaseerde aanpak, met zelfstandig opererende, flexibele specialisten, beperken wij de kosten tot “niet meer dan nodig” voor de gewenste besluitvorming.
In al die jaren hebben wij kunnen aantonen dat transformatie met deze aanpak veel vaker haalbaar is dan wordt verondersteld. Zowel binnen de mogelijkheden van de regelgeving als financieel.