Transformatieonderzoek

Amsterdam

10.000 m2  Molenwerf: 220 studio’s .t.b.v. jongeren als alternatief plan
19.000 m2  2e locatie Molenwerf: advies transformatie woningenvoor  belegging
15.150 m2  semipermanent kantoorgebouw Amsterdam ZO Lob:  340 studio’s en Meetingpoint,  2e  leven 15 jaar studenten huisvesting
25.000 m2  leegstaand universiteitsgebouw:  464 kamers en 6000m2 bedrijfsruimte, 10 jaar tijdelijke huisvesting

Nieuwegein:

4.668m2  40 seniorenwoningen en P-garage
1.500m2  25 tweekamer woningen voor jongeren
7.275m2 64 seniorenwoningen
3.485m2  36 tweekamerwon. & 10 bedrijfsr./ Meetingpoint
1.955m2 1.995 m2 vrij indeelbare “wonen in je werkplek”
3.990m2  73 studio’s voor jongeren
6.500m2  59 seniorenwoningen & P-garage
1.788m2  52 onzelfstandige eenheden jongeren/jeugdzorg
2.000m2  18 senioren woningen of 52 onzelfstandige eenh

Veenendaal:

4.000 m2  54 studio’s voor jongeren &  1.478 m2 bedrijfsruimten

Utrecht:

15.500 m2 2 44 studio’s voor jongeren & 712 m2 meetingpint

Totaal in kader van de zgn. “”Wasstraat”” van de provincie Utrecht:

53.000m2 leegstaand kantoor naar: 181 seniorenwoningen;
428 jongerenwoningen;
5.000 m2 startersbedrijfsruimte

Rotterdam:

7.200 m2   92 lofts & penthousses voor youngpotentials  met Meetingpoint en werkruimten ZZP-ers

Zoetermeer:

4.300 m2  97 studio’s voor jomgeren

Leiden:

4.280 m2   77 een-, twee- en driekamereenheden en MeetingPoint op binnenstadslokatie

Eindhoven:

9.500 m2   ex Philips kantoor > voorstel Tijdelijk Gebruik:  322 kamers en 1500m 2 startersbedrijfsruimte

4.900 m2   Rondweglocatie, lang leegstaand kantoor: voorstel 97 kamers en 36 studio’s en restaurant voor arbeidsmigranten
3.800 m2  Transformatie voor TijdelijkWonen in schoolgebouw:  81 kamers en 7 atelierruimten en varianten

Eerdere ervaringen:
De partners hebben voor de samenwerking in het TransformatieTeam ervaring op het gebied van voorbereiding, aankoop, realisatie en beheer van transformatie. Naast de transformatie van alle soorten gebouwen, daarop volgend ook als initiatiefnemer en trekker van totale gebiedstransformatie.  Ook bestaat er een ruime ervaring met de juiste toepassing der regelgeving en de publicatie hierover en het geven van opleidingen.

Onderzoeksopdracht Ministerie van I&M/BZK
Eind 2010, begin 2011 is in opdracht van het voormalige ministerie van VROM, een onderzoek uitgevoerd in hoeverre de grote steden en hun satellieten klaar zijn voor een forse transformatieopgave. Dit is een deeluitwerking van de afspraken uit de zgn. KantorenTop. Naast analyse en advies is in 10 steden via werkbijeenkomsten een gewenste integrale aanpak vanuit regie door de gemeente getoetst.

Het ministerie van VROM heeft in maart 2006 ook al een uitgave samengesteld ter stimulering van de transformatie van woningen in kantoren. De inhoud was toen ook grotendeels gebaseerd op ervaringen en voorbeelden van de huidige partners van het TransfromatieTeam.