Student bestuurders

Studenten en werkende jongeren krijgen de kans zelf voor hun huisvesting te zorgen.

Er staan in Nederland bijna 8 miljoen m2 kantoren leeg; dat wordt alleen maar meer. Verhuren als kantoor is vaak onmogelijk door overaanbod. In  Amsterdam staat er momenteel 1,4 miljoen m2 leeg.
Daarnaast schrijft de wet Kraken en Leegstand voor dat kraken van leegstaande gebouwen strafbaar is, maar dat de eigenaar wel verplicht is na 12 maanden leegstand een gebruiker te zoeken. Is dat na 15 maanden nog niet gerealiseerd, dan wordt er een boete opgelegd en kan B&W zelf gebruikers plaatsen en daarvoor het gebouw aanpassen. B&W van Amsterdam eisen dat 70% van het gebouw wordt gebruikt.

Tegenover deze grote leegstand van kantoren is er in veel steden en dorpen een tekort aan betaalbare huisvesting voor jongeren, al dan niet studerend, maar ook aan werkplekken voor startende ondernemers van kunstenaars tot ZZP-ers.  In Amsterdam is er een tekort van 9.000 studentenkamers en 2.500 voor jongeren. Omdat het jonge mensen zijn die een snelle ontwikkeling doormaken in woon- en werkcarrière, is het voor hun geen enkel probleem dat het een oplossing is die maar een aantal jaren beschikbaar is en er niet gelikt uitziet.
Het is betaalbaar, het kan snel, je hebt zelf veel invloed op het beheer, je mag het aanpassen naar eigen wens en je treft er veel leeftijdsgenoten met dezelfde instelling.  Kortom “the place to be”.

Het TransformatieTeam heeft veel ervaring met het omzetten van kantoren naar betaalbare woonruimte voor jonge mensen. Met de inzet van de klantgroep zelf kunnen de kosten laag blijven waardoor het mogelijk is gebleken dit ook voor 5 tot 10 jaar te doen.