Regelgeving

Vele honderdduizenden meters gerealiseerde transformatieprojecten en evenzoveel lopend onderzoek en voorbereiding uitvoering, geeft het TransformatieTeam de mogelijkheid een hoog slagingspercentage te behalen bij de toetsing van de plannen.

Wij kennen immers niet alleen de uitleg van de (nieuwe) regelgeving, maar weten uit ervaring hoe deze toegepast wordt in specifieke situaties.

Door het zoeken van het juiste evenwicht tussen de kwaliteit die wel kan als gelijkwaardig of alternatieve meerwaarde afgestemd op de klantgroep, en de (vrijstellings-)mogelijkheden die de toeppassing van de regelgeving geeft, blijkt een project maar al te vaak (financieel) haalbaar.

Er gaat de komende tijd veel veranderen in de regelgeving rond transformatie, zowel op het gebied van het BouwBesluit als de Ruimtelijke Ordening en Milieuwetgeving.  Vanuit onze praktijkervaring zijn wij ook betrokken bij deze ontwikkelingen, we kunnen hier zelfs nog in sturen en weten ook wat de effecten zijn op toekomstige planvorming. Wij willen naast het eigen onderzoekswerk en begeleiding van plannen, deze kennis ook graag inzetten ter begeleiding.  Wij bieden daarom  een cursusmogelijkheid aan  “in huis”,  gericht op uw eigen specifieke vraagstelling en projecten.
Formuleer in een mail aan ons uw vraag en wij zullen naar een oplossing op maat zoeken als aanbod.